Coöperatie

Gedempte veert

 
 

WELKOM

Welkom op de website van de Coöperatie Gedempte Veert. Als Coöperatie zetten wij ons in om bebouwing aan de Gedempte Veert, ook wel 'de westrand van Sint Pancras' genoemd, in de toekomst mogelijk te maken. Hiervoor wordt door de bestuursleden en haar adviseurs regelmatig overleg gevoerd met de gemeente Langedijk.

 

Het bestuur heeft het voor elkaar gekregen het project in een nieuwe fase te brengen. Na vele jaren onderhandelen heeft de gemeente zich bereid getoond een andere plankostentoedeling te hanteren. Hierdoor is het haalbaar geworden om (met een beperkter aantal eigenaren aan de start) het project te realiseren. Inmiddels is er een intentieovereenkomst getekend en lopen de ontwerpvoorbereidingen.

 

Op onze website vindt u verder informatie over het project en nieuwsbrieven, principeverzoek, gebiedsvisie, nota van uitgangspunten etcetera. Heeft u vragen, dan kunt u altijd terecht bij het bestuur. De contactgegevens vindt u boven aan de site of door te klikken op deze link:

                                                          

Ook op de website van de gemeente Langedijk is informatie te vinden over dit project: